sognegaard byggeri

14.02.16 kl.10.30 Indvielse af Sognegården / gudstjeneste i Gosmer kirke ved biskoppen.